BBQ pakketten

BBQ ALL-IN-ONE Pakketten

KIES 1 van de 3 COMPLETE ALL-IN-ONE BBQ-pakketten

€ 109,50
€ 159,50
€ 189,50

Het gezellige groepen pakket

€ 39,95
€ 55,00

Kamerlings BBQ-pakket

per pakket

€ 7,95

BBQ pakket rund & kip

per pakket

€ 7,95

Stoere mannen BBQ pakket

Per persoon/pakket

€ 9,95

Kinder BBQ pakket

per persoon/pakket

€ 4,25

Vega BBQ pakket

per persoon/pakket

€ 6,50

Vis BBQ pakket

per persoon/pakket

€ 8,95